Cine conduce statul?

​În România, potrivit Constituției, statul este condus de Președinte și de Guvern. 

 

Președintele României este șeful de stat al României. El are rolul de a reprezenta statul român în relațiile internaționale. Este garantul independenței naționale, veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului.

Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Guvernul României reprezintă, conform Constituției, puterea executivă în România împreună cu președintele. Guvernul se compune din un lider numit prim-ministru și un număr variabil de miniștri care conduc ministere specializate pe anumite domenii, cu numeroase agenții și instituții cu diferite grade de subordonare în cadrul executivului.  
 

Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege.

 

Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

girl-with-big-smile-classroom_1098-303.j