Care sunt drepturile și îndatoririle cetățenilor?

​

Pentru toți cetățenii țării, Constituția stabilește drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Acestea sunt obligatorii pentru toți.

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.

Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Printre drepturile și libertățile fundamentale se numără:

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

Libertatea individuală

Dreptul la apărare

Libera circulaţie

Viaţa intimă, familială şi privată

Inviolabilitatea domiciliului

Secretul corespondenţei

Libertatea conştiinţei

Libertatea de exprimare

Dreptul la informaţie

Dreptul la învăţătură

Accesul la cultură

Dreptul la ocrotirea sănătăţii

Dreptul la mediu sănătos

Dreptu de a alege și de a fi ales în funcții publice

Dreptul de proprietate privată

Libertatea economică

Protecţia copiilor şi a tinerilor

Printre îndatoririle fundamentale se numără:

Fidelitatea faţă de ţară

Apărarea ţării

Contribuţii financiare

Exercitarea cu bună credință a drepturilor şi a libertăţilor

School-children-stock-2.jpg

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////