Ce este Constituția României?​

Constituția României este legea fundamentală a statului român care stabilește cum este organizat statul, care sunt drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și cum funcționează autoritățile publice fundamentale. 

Actuala Constituție a României datează din 1991 și a fost revizuită în 2003.

Constituția României cuprinde 156 de articole împărțite în 8 titluri:

Titlul I - Principii generale

Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

Titlul III - Autoritățile publice

Titlul IV - Economia și finanțele publice

Titlul V - Curtea Constituțională

Titlul VI - Integrarea euroatlantică

Titlul VII - Revizuirea Constituției

Titlul VIII - Dispoziții finale și tranzitorii

 

kids-school-with-masks_23-2148601410.jpg

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////